Přehled metod a jejich číslování
Home > Svářečský dozor
Svářečský dozor (ČSN EN 719)

Svařování je zvláštní proces, který vyžaduje dozor nad svářečskou činností, aby se vytvořila důvěra ke svářečské výrobě a spolehlivé funkci výrobku v provozu. Výrobce musí jmenovat nejméně jednoho oprávněného pracovníka svářečského dozoru, který je považován za součást odpovědnosti výrobní organizace.

Jakost výrobku nemůže být plně zajištěna a posouzena zkouškami na hotových výrobcích, ale musí být zabezpečována a řízena v celém průběhu výroby. Pro některé výrobní činnosti mohou být úkoly a odpovědnost dozoru vykonány subdodavatelem.

Doporučenou kvalifikaci svářečského dozoru uvádí nová norma EN ISO 3834, která nahradila EN 729.

Svářečská škola BAHR v.o.s. Podbořany nabízí případným zájemcům externí spolupráci v oblasti svařování a svářečského dozoru Evropským technologem svařování (EWT, Diploma No.: EWT/CZ01139) a Mezinárodním svářečským inspektorem (IWI-S, Diploma No.:IWI-S/CZ07004) panem Miloslavem Bartošem a to v činnosti třetí nezávislé strany při potvrzování modulů shody podle direktiv EU, Zákona 22, navazujících nařízení vlády ČR nebo podle harmonizovaných norem výrobků jako je např.:

  a) Přezkoumání smlouvy
 • způsobilost výrobní organizace pro svařování a pro přidružené činnosti
  b) Přezkoumání návrhu
 • odpovídající svářečské normy
 • umístění svarového spoje v souvislosti s požadavky návrhu
 • přístupnost pro svařování, kontrolu a zkoušení
 • podrobné údaje o svarovém spoji
 • požadavky na jakost a na hodnocení svarů
  c) Základní materiál
 • vhodnost základního materiálu ke svařování
 • identifikace, skladování a manipulace se základními materiály
  d) Přídavné materiály
 • vhodnost, osvědčení a dodací podmínky
 • identifikace, skladování a manipulace s přídavnými materiály
  e) Subdodávky
 • způsobilost všech subdodavatelů
  f) Plánování výroby
 • vhodnost specifikace postupu svařování (WPS) a způsobu schvalování postupu svařování autorizovanou osobou (WPAR)
 • pracovní instrukce
 • upínací a svařovací přípravky
 • vhodnost a platnost zkoušek svářečů
 • postup svařování konstrukce
 • požadavky na zkoušky svarů při výrobě
 • požadavky na kontrolu svařování
 • podmínky okolního prostředí
 • ochrana zdraví a bezpečnost při práci
  g) Zařízení
 • vhodnost svařovacího a pomocného zařízení
 • opatření pomocných prostředků a zařízení
  h) Přípravné činnosti
 • vydání pracovních instrukcí
 • úprava svarových spojů, sestavení a čištění
 • vhodnost pracoviště včetně podmínek okolí
  ch) Svařování
 • pracovní postup
 • určení svářečů a jejich instruování
 • použití stehování
 • použití parametrů pro daný proces
 • použití přídavných mezioperačních zkoušek
 • požití a způsob předehřevu a tepelného zpracování po svařování
 • úprava svarů po svařování
  i) Zkoušení
 • vizuální zkouška
 • úplnost svarů
 • rozměry svarů
 • vzhled svarů
 • použití destruktivních a nedestruktivních zkoušek
 • zvláštní zkoušky
  j) Hodnocení svarů
 • posouzení výsledků kontroly a zkoušek
 • opravy svarů
 • posouzení opravených svarů
 • opatření k nápravě
  k) Dokumentace
 • příprava a uložení nutných záznamů (včetně záznamů o činnosti subdodavatelů)
Pro výrobce dále zajistíme evidenci všech svářečů, vzdělávání,školení a přezkušování svářečů, svářečských operátorů i zaškolených pracovníků. Udržování dokladů jejich odborné způsobilosti (Osvědčení) v aktuálním stavu v závislosti na rozsahu jejich pracovní činnosti.

Pro odběratele nabízíme kontrolní a inspekční činnost při svařování u výrobce, tj.prověřování výrobků, zařízení a postupů v oblasti celého výrobního procesu svařování. Součástí nabídky je také přejímka svařovaných konstrukcí a kontrola svářečské činnosti a přejímky svářečských prací subdodavatelů.

Činnost je zabezpečována externě dle „Smlouvy o kontrolní a dozorčí činnosti“.
Cena je stanovena dohodou obou stran.
©2004 K.A.H. Studio