Zkušební testy
Home > Firma
On-line testy s vyhodnocením výsledků
Testy pro svařování elektrickým obloukem
Test 111, verze 1
Test 111, verze 2

Testy pro svařování plamenem a řezání kyslíkem
Test 311, verze 1
Test 311, verze 2

Test pro tvrdé pájení
Test 912, verze 1
Každá otázka má jednu správnou a úplnou odpověď.
Testy se hodnotí:
0 - 1 chyba ->výborný
2 - 3 chyby ->chvalitebný
4 - 6 chyb ->dobrý
7 chyb a více ->nevyhověl
©2004 K.A.H. Studio