Přehled metod a jejich číslování
Home > Metody svařování
Metody svařování

Český svářečský ústav s.r.o. nabízí výukové pomůcky, které sice nenahrazují výukovou odbornou literaturu, ale jednoduše vysvětlují obecně platné informace a normy. Informace jsou podány srozumitelnou formou jak pro studenty svářečských škol, tak i pro širokou odbornou veřejnost.


Přehled svařovacích technologií - stručný souhrn svařovacích technologií, které vyrábí či podporuje ESAB Vamberk.
Metody svařování dle ČSN EN ISO 4063 (05 0011) - zde vám nabízíme srozumitelný přehled nejznámějších metod svařování. Pro větší přehlednost uvádíme české i zahraniční označení.
Označování svarů na výkresech - označování svarů na výkresech je předmětem ČSN EN 22553 (třídící znak ČSN: 01 3155) svarové a pájené spoje - Označení na výkresech
Polohy při svařování - Přehled poloh dle norem ČSN EN ISO a ASME je převzat z katalogu přídavných materiálů společnosti ESAB Vamberk s.r.o.
Značení materiálů - tabulky jednotlivých skupin materiálů
Značení svářečských kurzů a doškolení svářečů - soupis značení svářeče kovů a plastů, značení zaškolení svářečů
Svařování metodou 111 - podrobnější informace o svařování obalenou elektrodou
Svařování metodou 311 - podrobnější informace o svařování touto metodou (Autogen)

Výpisy z norem a vyhlášek ke stažení:
Bezpečnostní ustanovení pro plamenové svařování kovů
Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování kovů
Vyhláška MV č.87/2000 Sb.
©2004 K.A.H. Studio