Přehled metod a jejich číslování
Home > Metody svařování > Označování svarů na výkresech
Označování svarů na výkresech

Označování svarů na výkresech je předmětem ČSN EN 22553 (třídící znak ČSN: 01 3155)
svarové a pájené spoje - Označení na výkresech

Označení zahrnuje:

  • základní značku
  • doplňkovou značku
  • údaj o rozměru spoje
  • další doplňující údaje (zejména u výrobních výkresů)

Příklady svarové značky bez vidlice:

Označení tupého svarového spoje V převýšený o 5 mm, 6 stehů délky 10mm a vzdálenost mezi stehy 15 mm

 

 

Označení koutového svaru tloušťky 4mm provedený po celé délce svařovaného dílu.

 
Doplňkové značky:
Tvar povrchu spoje Značka
Plochý
Převýšený
Vydutý
Opracované přechody
Podvaření
Přivařená podložka
Odnímatelná podložka


Popis svaru:

©2004 K.A.H. Studio