Svářečská škola
Home > Svářečská škola
Svářečská škola

Součástí svářečské dílny je i učebna oddělená od svařovacích prostor a hluku. V učebně probíhá teoretická část výuky, přezkušování a doškolování svářečů. V případě většího počtu účastníků kurzu jsou připraveny alternativní prostory přímo v dílně.

Miloslav Bartoš
technolog svařování EWT Diploma No.EWT/CZ 01139
vedoucí svářečské školy
mezinárodní svářečský inspektor IWI-S Diploma No.: IWI-S/CZ 07004
Kvalifikace:
1985- Z-E1, Z-G1
1987- B-G 168, C-E 123
2000- Z-L6
2004- ZK 135 W 01
 
Vladimír Hrádek
Evropský praktik EWP Certificate No. EWP-SK-01063
instruktor svařování
Kvalifikace:
1981- Z-E1, C-E 123
1982- Z-G1
1991- B-G 168
1996- Z-M1
1998- B-M 123
2000- EN 287-1 311 T BW W01 wm t4,0 D44 H-L045 ss nb
2002- Z-L6, EN 287-1 311 T BW W01 wm t4,0 D60 H-L045 ss nb, EN 287-1 135 P BW W01 wm t10,0 PF ss nb, EN 287-1 111 P BW W01 B t10,0 PF ss nb
2006- EN 135 T BW 1.2 S t10 D132 H-L045 ss nb
 
Nabídka kurzů a školení
Staré zn. Nové zn. Název základního kurzu
Z-E1 ZK 111 1.1 svařování elektrickým obloukem obalenou elektrodou
Z-G1 ZK 311 1.1 svařování plamenem a řezání kyslíkem
Z-M1 ZK 135 1.1 svařování el. obloukem tavící se elektrodou v ochranné atmosféře plynu
Z-L ZK 912 W31 plamenové pájení mědi a jejich slitin
D-G2 ZP 81-2 W01 zaškolení na řezání kyslíkem
Z-L6 ZK 912 W31 základní kurz pájení mědi
D-L6 ZP 912-9 W31 zaškolení na pájení mědi
D-L ZP 942/912-8/9 W31 zaškolení pro pájení plechů a trubek z mědi a jejich slitin
    zkoušky dle ČSN EN 287-1 pro metody 111.135.311 - koutové svary, tupé svary a trubky
    doškolení a přezkoušení svářečů dle ČSN 05 0705 a Vyhl. MV 87/2000 Sb.
    doplňkové kurzy na jmenované metody svařování
©2004 K.A.H. Studio