Přezkoušení a doškolení svářečů
Home > Doškolení a přezkoušení zaškolených parovníků/svářečů
Doškolení a přezkoušení zaškolených parovníků/svářečů

Doškolení a přezkoušení zaškolených pracovníků/svářečů z příslušných bezpečnostních ustanovení, souvisejících Vyhlášek a Předpisů pořádají svářečské školy nebo organizace zaměstnávající svářeče. Doškolení a přezkoušení provádí Zkušební orgán nebo Technolog svařování.

Minimální rozsah doškolení je 4 hodiny pro každou metodu svařování.

Platnost Osvědčení o doškolení a přezkoušení zaškoleného pracovníka / svářeče je 2 roky od data přezkoušení. Platnost oprávnění lze podle této směrnice prodloužit doškolením a přezkoušením provedeným nejpozději do 4 let po posledním doškolení a přezkoušení. Jestliže od posledního přezkoušení uplynuly více jak 4 roky ale méně než 6 let, může být platnost oprávnění obnovena jen úspěšným složením celé zkoušky ve svářečské škole. Po uplynutí více jak 6 let od posledního přezkoušení původní zkouška pozbývá platnost a pracovník může opakovat celý kurz.

Ve svářešské škole BAHR v.o.s. přezkoušení svářečů probíhá vždy první pracovní pátek v měsíci pokud se zájemce předem neohlásí. Případně po telefonické domluvě lze dohodnout termín jiný. Přezkoušení trvá 8h a nejprve vám představíme nové změny a normy v oblasti sváření, vysvětlíme rozdíly a možnosti zkoušek v normách EU. Přezkoušení je završeno krátkým zkušebním testem z bezpečnostních ustanovení.
Výpisy z norem a vyhlášek ke stažení:
Bezpečnostní ustanovení pro plamenové svařování kovů
Bezpečnostní ustanovení pro obloukové svařování kovů
Vyhláška MV č.87/2000 Sb.
Zákon č.65/1965 Zákoník práce Hlava pátá - Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
Zákon č.65/1965 Zákoník práce Hlava šestá - Péče o kvalifikaci zaměstnanců

Přihláška do svářečského kurzu

Certifikáty BAHR v.o.s.
©2004 K.A.H. Studio