Přehled metod a jejich číslování
Home > Metody svařování > Svařování metodou 311
Svařování metodou 311
Praktické informace

Zdrojem tepla je plamen vzniklý hořením směsi acetylenu (C2H2) a kyslíku (O2).Rovněž
můžeme používat směsi jiných plynů/kyslík-vodík,kyslík-propan aj.

Druhy kyslíko-acetylenového plamene

Podle poměru míšení plynů

  Neutrální má poměr míšení plynů O2:C2H2 1-1,2 : 1 svařovací kužel je ostře ohraničený, používá se pro běžné svařování v největší míře.
  Redukční plamen (nauhličující) s přebytkem acetylénu,svařovací kužel je zakrytý bílým závojem,délka závoje závisí na přebytku acetylenu. Plamen nauhličuje svarový kov.Svar je křehký,tvrdý a pórovitý.Tímto plamenem je možno svařovat hořčíkové slitiny,navařovat tvrdé kovy,cementovat.
  Oxidační plamen (s přebytkem kyslíku) -svařovací kužel je je kratší a podle přebytku kyslíku se zbarvuje do modrofialova.Většinou se tento plamen používá při svařování mosazi a některých bronzů.

Podle výstupní rychlosti
  Měkký výstupní rychlost 70-100 m/s,nestabilní,náchylný ke zpětnému šlehnutí,používá se minimálně.
  Střední výstupní rychlost 100-120 m/s,stabilní,přiměřený dynamický účinek,zaručuje dobrou jakost svaru a dostatečný výkon
  Ostrý výstupní rychlost větší než 120 m/s,velký dynamický účinek na svarovou lázeň a zvětšuje tepelné ovlivnění.vyšší výkon při svařování na úkor jakosti svaru.
Postupy svařování při svařování plamenem
  Svařování vpřed svařovací drát je veden před hořákem ve směru svařování.Je méně náročný způsob svařování,než vzad.Tímto postupem je větší nebezpečí nedokonalého provaření kořene svaru vlivem předbíhání svar.lázně.Použití tohoto postupu je vhodné pro tenké plechy do tloušťky 4 mm
  Svařování vzad svařovací drát postupuje za hořákem,plamen je směrován na tavnou lázeň i na chladnoucí svar.Dochází tím k ochraně tavné lázně i tuhnoucího svaru před nepříznivými Účinky okolní atmosféry.Svařováním vzad dosáhneme kvalitnější svary,zaručené provaření kořene,menší pnutí a deformace.Tento způsob je předepsaný pro namáhané svary,nejrůznějších konstrukcí.
   
©2004 K.A.H. Studio