Přehled metod a jejich číslování
Home > Metody svařování > Značení svářečských kurzů a doškolení svářečů

Označování zkoušek svářeče kovů

Příklad označení kvalifikační zkoušky zaškoleného pracovníka dle ČSN 05 0705
ČSN 05 0705 - ZP 111 - 1 W01

kde:
ČSN 05 0705
ZP
111
1
W01
norma, podle které byla provedena zkouška
zaškolení pracovníka
metoda svařování dle ČSN EN ISO 4063
označení zaškolení
svařovaný materiál

Příklad označení kvalifikační zkoušky svářeče se základním kurzem dle ČSN 05 0705
ČSN 05 0705 - ZK 111 - W01

kde:
ČSN 05 0705
ZK
111
W01
norma, podle které byla provedena zkouška
základní kurz
metoda svařování dle ČSN EN ISO 4063
svařovaný materiál

Označování zkoušek svářeče plastů

Příklad označení kvalifikační zkoušky zaškoleného pracovníka dle ČSN 05 0705
ČSN 05 0705 - ZP 31- S 3

kde:
ČSN 05 0705
ZP
31
S
3
norma, podle které byla provedena zkouška
zaškolení pracovníka - plasty
metoda svařování
tvar svařovaného materiálu
svařovaný materiál

Příklad označení kvalifikační zkoušky zaškoleného pracovníka dle ČSN 05 0705
ČSN 05 0705 - ZK 15- P 2

kde:
ČSN 05 0705
ZK
15
P
2
norma, podle které byla provedena zkouška
zaškolení pracovníka - plasty
metoda svařování
tvar svařovaného materiálu
svařovaný materiál

Podle revidované normy ČSN 05 0705 jsou převedeny některé základní kurzy a zaškolení pro svářeče kovů
 
Značení svářečských kurzů
Druh zařízení Název základního kurzu Staré zn. Nové zn.
Plamenové svařování Kyslíko-acetylenové plamenovésvařování Z - G1 ZK 311 W01
  Kyslíko-propanové plamenové svařování Z - G1 ZK 312 W01
  Kyslíko-vodíkové plamenové svařování Z - G1 ZK 313 W01
  Tvrdé pájení plamenem Z - L ZK 912 W01
  Měkké pájení plamenem Z - L ZK 942 W01
Obloukové svařování Obloukové svařování obalenou Z – E1 ZK 111 W01
  Obloukové svařování tavící se elektrodou Z – M1 ZK 135 W01
    Z – M1 ZK 136 W01
    Z – M1 ZK 137 W01
    Z - M3 ZK 135 W11
  Obloukové svařování tavící se elektrodou Z - M7 ZK 131 W21
    Z - M8 ZK 131 W31
  Obloukové svařování netavící se elektrodou v inertním plynu Z - T3 ZK 141 W11
    Z - T7 ZK 141 W21
  Svařování pod tavidlem Z – P 1 ZK 12 W01
  Svařování elektrostruskové Z – S 1 ZK 72 W01
Tlakové svařování Svařování aluminotermické Z - I2 ZK 71 W02
  Svařování elektronovým paprskem Z - I2 ZK 76 W02


Značení zaškolení svářečů
Zaškolení na obsluhu zařízení pro plamenové svařování
Název zaškolení Staré zn. Nové zn.
Ruční stehování kyslíko-acetylenovým plamenem D - G 1 ZP 311 - 1 W01
Řezání a drážkování kyslíkem D - G 2 ZP 311 - 2 W01
Rovnání plamenem D - G 3 ZP 311 – 3 W01
Tepelné zpracování D – G 4 ZP 311 – 4 W01
Ohřev D – G 5 ZP 311 – 5 W01
Svařování nízkotavitelných kovů D – G 6 ZP 311 – 6 Pb
Tavení kovů D – G 7 ZP 311 – 7 Sn
Ruční nanášení práškových kovů kyslíko-acetylenovým plamenem D – G 8 ZP 311 – 9 W01
Svař. a navař.na jednoúčelových zařízeních D – G 9 ZP 311 – 9 W01
Ruční pájení plamenem D - L ZP 311 – 8 W31
Zaškolení na obsluhu zařízení pro obloukové svařování
Název zaškolení Staré zn. Nové zn.
Ruční stehování obalenou elektrodou D – E 1 ZP 111 – 1 W01
Drážkování uhlíkovou elektrodou D – E 2 ZP 111 – 2 W01
Rovnání uhlíkovou elektrodou D – E 3 ZP 111 – 3 W01
Řezání plazmou D – E 4 ZP 15 – 2 W02
Ruční stehování v ochraně aktivního plynu tavící se elektrodou D – M 1 ZP 135 – 1 W01
    ZP 136 – 1 W01
    ZP 137 – 1 W01
  D - M 3 ZP 135 – 1 W11
Svař. a navař.na jednoúčelových zařízeních tavící se elektrodou v inertním plynu D – M 9 ZP 131 – 9 W01
Ruční stehování netavící se elektrodou v ochraně inertního plynu D – T 1 ZP 141 – 1 W01
  D – T 3 ZP 141 – 1 W11
Svař. a navař.na jednoúčelových zařízeních tavící se elektrodou v aktivním plynu D – M 9 ZP 135 – 9 W01
Svař. a navař.na jednoúčelových zařízeních netavící se elektrodou v inertním plynu D – T 9 ZP 141 – 9 W01
Svař. a navař.na jednoúčelových zařízení pod tavidlem D – P 9 ZP 121 – 9 W01
Zaškolení na obsluhu zařízení pro odporové svařování
Název zaškolení Staré zn. Nové zn.
Bodové odporové svařování D – R 1 ZP 21 – 9 W01
Švové odporové svařování D – R 2 ZP 22 – 9 W01
Výstupkové odporové svařování D – R 3 ZP 23 – 9 W01
Stykové odporové svařování D – R 4 ZP 24 – 9 W01
Pájení elektrickým odporem D –R 5 ZP 948 – 9 W01
Zaškolení na obsluhu speciálních svařovacích zařízení
Název zaškolení Staré zn. Nové zn.
Ultrazvukové svařování D – I ZP 41 – 9 W01
Třecí svařování D – I 3 ZP 42 – 9 W01
Výbuchové svařování D – I 7 ZP 441 – 9 W01
Aluminotermické svařování D – I 2 ZP 71 – 9 W01
Elektrostruskové svařování D – I 4 ZP 72 – 9 W01
Indukční měkké pájení D – I 5 ZP 946 – 9 W01
Ultrazvukové měkké pájení D – I 6 ZP 947 – 9 W01
©2004 K.A.H. Studio