Přehled metod a jejich číslování
Home > Metody svařování > Polohy při svařování
Polohy při svařování

K těmto základním polohám dále patří:
    
 
Porovnání poloh dle norem 6947 a ASME
Označení polohy podle
Tupý svar
Koutový svar
Svar na trubce
Svar
trubka-plech
 

EN
ASM
PA
1G
PA
1F
PA
1G
PB
2F
 
EN
ASM
PC
2G
PB
2F
PC
2G
PB
2F
 
EN
ASM
PG, PF
3G
PG, PF
3F
PG, PF
3G
PG, PF
5F
 
EN
ASM
PE
4G
PD
4F
J-L 45
H-L 45
PD
4F
Přehled poloh dle norem ČSN EN ISO a ASME je převzat z katalogu přídavných materiálů společnosti ESAB Vamberk s.r.o.
 
©2004 K.A.H. Studio